Отдаване под наем: Строителни Хаспели, Въжени телфери, Наклонени лифтове - "GEDA"

<p> <strong>GEDA MINI 60S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MINI 60S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MAXI 120S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MAXI 120S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MAXI 150S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MAXI 150S</strong></p>
<p> <strong>GEDA MAXI 150S</strong></p>
<p> <strong>GEDA 250 FIXLIFT</strong></p>
<p> <strong>GEDA LIFT 250 COMFORT</strong></p>
<p><strong> GEDA LIFT 250 COMFORT</strong></p>
<p> <strong>GEDA 500Z</strong></p>
<p><strong> GEDA 500Z</strong></p>
<p> <strong>GEDA 500Z</strong></p>
<p> <strong>GEDA 500Z</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p> <strong>GEDA 1500ZZP</strong></p>
<p><strong>GEDA MINI 60S</strong></p>
<p><strong> GEDA 300Z</strong></p>
<p><strong>GEDA 300Z </strong></p>
<p><strong> GEDA 300Z</strong></p>
<p> <strong>GEDA 300Z</strong></p>
<p><strong>GEDA 300Z</strong></p>
<p><strong> GEDA 300 Z</strong></p>