"СКЕЛЕ" ЕООД е една от най-утвърдените и водещи фирми на пазара. Нашите принципи на работа са:  коректност, професионализъм, качествено и надеждно обслужване, постоянен стремеж към подобряване качеството на извършваните услуги, изпълнение в срок.